.
Nên dùng xăng gì cho xe Vespa và Piaggio

Nên dùng xăng gì cho xe Vespa và Piaggio

Chỉ số Octan của xăng Các con số đứng sau tên gọi của xăng như A90, A92, A95 hay Mogas90, Mogas92, Mogas95 dùng để thể hiện chỉ số Octan của loại xăng đó. Một cách tổng thể, c...