.
Những vấn đề thường gặp trong khi sử dụng tủ lạnh

Những vấn đề thường gặp trong khi sử dụng tủ lạnh

1. Vì sao sau một thời gian sử dụng?  Tủ lạnh loại không đóng tuyết bị kém lạnh, hơi lạnh toả ra không nhiều, thời gian làm lạnh lâu làm nhiều thực phẩm b...